foto E.L.S effectief leren specialist
logo E.L.S effectief leren specialist

Wat is Remedial Teaching (RT)?

Remedial teaching betekent: Professionele didactische hulp, wanneer het leerproces van een kind op school niet volgens de verwachting verloopt.

 

Remedial teaching in het kort

  De remedial teacher (RT-er) werkt vanuit de onderwijsbehoeften van het kind.

  De RT-er is deskundig in het onderzoeken en behandelen van de leerproblemen en/of de leerachterstanden. Het kind en zijn omgeving (ouders, school, enz.) staan hierbij centraal.

  Remedial teaching op maat is het uitgangspunt. Het uiteindelijke doel is om de leerproblemen en/of de leerachterstanden te verminderen of op te heffen.

  De begeleiding vindt plaats op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen, taakaanpak en leerstrategieën.

 

Een remedial teacher wordt ook wel onderwijs­leer­specialist genoemd.

 

Wat is Handelings Gericht Werken?

De cyclus van Handelings Gericht Werken begint met:

  Waarnemen. Het afnemen en bestuderen van de toetsen. En daarnaast het analyseren van de gegevens die ouders vertellen in het intakegesprek.

  Begrijpen. De RT-er begrijpt wat nodig is voor het kind.

  Plannen. De RT-er maakt een handelingsplan.

  Realiseren. Het uitvoeren van het handelingsplan.

  Toetsen. Na het uitvoeren van het plan volgen toetsen.

  Evalueren. Welk doel is bereikt en waar moet nog aan gewerkt worden?

  Dan volgt een gesprek met ouders. Als het nodig is, kan de cyclus weer opnieuw beginnen: signalering, diagnosticering, remediëring, evaluatie.

 

Deze cyclus van Handelings Gericht Werken wordt gebruikt op de meeste basisscholen.

Wat is Effectief Leren?

Het leren van een kind is effectief wanneer het doelgericht en taakgericht is.

Een instructiemodel waarvan proefondervindelijk bewezen is dat het een hoge mate van effectiviteit heeft, is het directe instructiemodel.

 

Het directe instructiemodel is een instructiemodel met een duidelijke structuur:

  Start van de les: een terugblik op de vorige les, aangeven van het lesdoel en actualiseren van de voorkennis.

  Uitleg in kleine stappen met concrete voorbeelden.

  Voordoen van de instructie, terwijl de RT-er hardop denkt. Het kind krijgt het goede voorbeeld. Daarna oefent het kind zelf onder begeleiding van de RT-er.

  Gezamenlijk oefenen. De RT-er controleert of het kind de instructie begrepen heeft.

  De RT-er geeft positieve feedback op het werk van het kind en op het leerproces.

  Bij de afsluiting geeft de RT-er een inhoudelijke afronding van de les.

  Tot slot krijgt het kind een opdracht voor thuis, zodat het kind het geleerde nog eens zelfstandig kan oefenen.

 

De grondlegger van het directe instructiemodel, Yvonne Leenders noemde haar boek over directe instructie: Effectieve instructie.

,,

Mail van een moeder:

'Eelke is altijd met plezier naar jou toegegaan en wij vonden dat je erg creatief was in het bedenken van manieren om het leren rekenen (klokkijken) makkelijker te maken. Je zult het niet geloven maar Eelke lijkt het licht gezien te hebben. Hij kan zowel analoog als digitaal aardig klokkijken. Fijn dat jij hiervoor een basis hebt gelegd.'

,,

foto E.L.S effectief leren specialist
logo E.L.S effectief leren specialist
foto E.L.S effectief leren specialist
logo E.L.S effectief leren specialist

Wat is Remedial Teaching (RT)?

Remedial teaching betekent: Professionele didactische hulp, wanneer het leerproces van een kind op school niet volgens de verwachting verloopt.

 

Remedial teaching in het kort

  De remedial teacher (RT-er) werkt vanuit de onderwijsbehoeften van het kind.

  De RT-er is deskundig in het onderzoeken en behandelen van de leerproblemen en/of de leerachterstanden. Het kind en zijn omgeving (ouders, school, enz.) staan hierbij centraal.

  Remedial teaching op maat is het uitgangspunt. Het uiteindelijke doel is om de leerproblemen en/of de leerachterstanden te verminderen of op te heffen.

  De begeleiding vindt plaats op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen, taakaanpak en leerstrategieën.

 

Een remedial teacher wordt ook wel onderwijs­leer­­­specialist genoemd.

 

Wat is Effectief Leren?

Het leren van een kind is effectief wanneer het doelgericht en taakgericht is. Een instructiemodel waarvan proefondervindelijk bewezen is dat het een hoge mate van effectiviteit heeft, is het directe instructiemodel.

 

Het directe instructiemodel is een instructiemodel met een duidelijke structuur:

  Start van de les: een terugblik op de vorige les, aangeven van het lesdoel en actualiseren van de voorkennis.

  Uitleg in kleine stappen met concrete voorbeelden.

  Voordoen van de instructie, terwijl de RT-er hardop denkt. Het kind krijgt het goede voorbeeld. Daarna oefent het kind zelf onder begeleiding van de RT-er.

  Gezamenlijk oefenen. De RT-er controleert of het kind de instructie begrepen heeft.

  De RT-er geeft positieve feedback op het werk van het kind en op het leerproces.

  Bij de afsluiting geeft de RT-er een inhoudelijke afronding van de les.

  Tot slot krijgt het kind een opdracht voor thuis, zodat het kind het geleerde nog eens zelfstandig kan oefenen.

 

De grondlegger van het directe instructiemodel, Yvonne Leenders noemde haar boek over directe instructie: Effectieve instructie.

 

Wat is Handelings Gericht Werken?

De cyclus van Handelings Gericht Werken begint met:

  Waarnemen. Het afnemen en bestuderen van de toetsen. En daarnaast het analyseren van de gegevens die ouders vertellen in het intakegesprek.

  Begrijpen. De RT-er begrijpt wat nodig is voor het kind.

  Plannen. De RT-er maakt een handelingsplan.

  Realiseren. Het uitvoeren van het handelingsplan.

  Toetsen. Na het uitvoeren van het plan volgen toetsen.

  Evalueren. Welk doel is bereikt en waar moet nog aan gewerkt worden?

  Dan volgt een gesprek met ouders. Als het nodig is, kan de cyclus weer opnieuw beginnen: signalering, diagnosticering, remediëring, evaluatie.

 

Deze cyclus van Handelings Gericht Werken wordt gebruikt op de meeste basisscholen.