foto E.L.S effectief leren specialist
logo E.L.S. effectief leren specialist

E·L·S begeleidt kinderen met een leerprobleem op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen, taakaanpak en leerstrategieën.

 

E·L·S werkt in opdracht van ouders en scholen, uitsluitend op afspraak.

 

E·L·S kan individuele begeleiding geven in haar werkruimte aan huis. Daarnaast kan E·L·S een kind tijdens schooltijd op school begeleiden. Hiervoor moet de school dan wel toestemming geven. Alleen wanneer de ouders daar toestemming voor geven kan E·L·S contact opnemen met de school van het kind.

 

E·L·S werkt ook als onderwijsleerspecialist op scholen.

E·L·S vindt het belangrijk dat er goed onderling contact is met zowel school als ouders:

  Het kind krijgt een mapje met afspraken en huiswerk mee naar huis. Zo kunnen bevindingen aan elkaar doorgegeven worden.

  Na een periode van 10 lessen volgt een gesprek. Bij onduidelijkheden kunnen ouders altijd telefoneren of mailen.

 

Mede door bezuinigingen in het onderwijs is er een groeiende behoefte aan extra individuele begeleiding. E·L·S voorziet in deze behoefte.

 

,,

'Onze zoon Bart kwam volledig klem te zitten in groep 5 van de basisschool. Nederlandse taal was een drama. Hij snapte niet de logica, vervoegingen en spelling. Ook omdat hij dyslexie heeft, voelde hij zich dom en kwetsbaar. Gelukkig kwamen we in aanraking met Els. Structureel ging Bart 1 x in de week naar bijles. En met plezier! Omdat hij de lesstof op zijn niveau en snelheid aangeboden kreeg. Els zorgde ervoor dat het gezellig was. Na een poosje zagen we Bart opbloeien. Bart heeft nog steeds profijt van de begeleiding.

Els je bent goud waard!'

,,

foto E.L.S effectief leren specialist
logo E.L.S. effectief leren specialist
foto E.L.S effectief leren specialist
foto E.L.S effectief leren specialist
logo E.L.S. effectief leren specialist

E·L·S begeleidt kinderen met een leerprobleem op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen, taakaanpak en leerstrategieën.

 

E·L·S werkt in opdracht van ouders en scholen, uitsluitend op afspraak.

 

E·L·S kan individuele begeleiding geven in haar werkruimte aan huis. Daarnaast kan E·L·S een kind tijdens schooltijd op school begeleiden. Hiervoor moet de school dan wel toestemming geven. Alleen wanneer de ouders daar toestemming voor geven kan E·L·S contact opnemen met de school van het kind.

 

E·L·S werkt ook als onderwijsleerspecialist op scholen.

 

E.L.S vindt het belangrijk dat er goed onderling contact is met zowel school als ouders:

•  Het kind krijgt een mapje met afspraken en huiswerk mee naar huis. Zo kunnen bevindingen aan elkaar doorgegeven worden.

•  Na een periode van 10 lessen volgt een gesprek. Bij onduidelijkheden kunnen ouders altijd telefoneren of mailen.

 

Mede door bezuinigingen in het onderwijs is er een groeiende behoefte aan extra individuele begeleiding. E·L·S voorziet in deze behoefte.